NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham

NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham

NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham

NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham

NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham
NƯỚC CHẤM - CÔNG TY TNHH MTV SX -TM THỰC PHẨM PHÁT ĐẠT FADAFOOD , thực phẩm, thuc pham

NƯỚC CHẤM

Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 200g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Đen 200g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :200g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 250g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Đen 250g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :250g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 700g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Đen 700g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :700g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 1kg
Đóng gói:
Loại chai:

Tương Đen 1kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :1kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 4.2kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Đen 4.2kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :4.2kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 5kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Đen 5kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :5kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 200g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 200g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :200g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 250g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 250g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :250g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 700g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 700g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :700g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 1kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 1kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :1kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 2kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 2kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :2kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 4.2kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 4.2kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :4.2kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 5kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Ớt 5kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :5kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 250g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Cà 250g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :250g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 2kg
Đóng gói:
Loại chai: PET

Tương Cà 2kg

Liên hệ
Khối lượng tịnh :2kg
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 400g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Nước Tương Đậu Nành Sen Vàng 400g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :400g
Thành phần chính:
Hướng dẫn sử dụng:
Khối lượng tịnh: 500g
Đóng gói:
Loại chai: PET

Nước Tương Đậu Nành Sen Vàng 500g

Liên hệ
Khối lượng tịnh :500g
Top